De docent als gids in de digitale leerwereld van de student

Studenten in het hedendaagse digitale tijdperk zijn gewend gebruik te maken van internet.  Niet alleen op school, maar ook voor hun eigen educatie. Google is niet meer uit onze samenleving weg te denken en het is ontzettend gemakkelijk om informatie online te vinden.

Het internet is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en ook van ons onderwijssysteem geworden. Daarmee verandert ook de rol van docenten. Het wordt voor docenten steeds belangrijker om samenwerkingen aan te gaan om kennis te delen en verder te ontwikkelen. Zo worden zij ook onderdeel van de digitale leerwereld van de student.


Informatie zonder contextStudenten krijgen informatie in allerlei vormen binnen. Lezend, kijkend of luisterend. Niet langer zijn boeken het uitgangspunt. Studenten kunnen snel en eenvoudig informatie op het internet vinden, zonder dat ze hiervoor een boek hoeven te lezen en zonder dat ze de context van informatie begrijpen. Ze krijgen dus vaak fragmentarisch stukjes kennis binnen.


Docent als schakel tussen IT en studentHet is aan de docent om deze kennisfragmenten aan elkaar te verbinden en te integreren. Juist door de uitgangspunten en basisbeginselen te versterken, kan een student kennis in de juiste context plaatsen. Ook helpt dit studenten om te beoordelen of informatie die ze op het internet vinden juist is.


Daarnaast doen docenten er goed aan om informatie op verschillende manieren aan te leveren aan de student om deze te blijven activeren.


Veranderende rol van de docentWaar docenten traditioneel gezien vooral bezig waren met leerstof- en kennisoverdracht, is hun rol tegenwoordig veel meer van begeleidende aard. Docenten worden meer en meer gezien als begeleider van studenten in de digitale wereld. Ze scheppen voorwaarden waaronder studenten zelfstandig kunnen leren, bieden handvatten en geen context.


Daarnaast hebben docenten ook veel andere rollen, zoals op pedagogisch, interpersoonlijk, organisatorisch en vakinhoudelijk vlak.


Klasgerichte afstemmingDoor leerlingvolgsystemen wordt het makkelijk om de verschillende niveaus van studenten in de klas te onderscheiden en moeilijke onderwerpen te selecteren. De docent moet hiervoor klasgericht denken en zijn college afstemmen op de studenten. Zijn rol is daarmee verschoven van leidend naar faciliterend.
Ben je benieuwd hoe jij IT optimaal kunt inzetten in leertrajecten voor studenten?


BAES zorgt voor aansluiting tussen praktijk en opleiding met onderwijs op maat. Studeren in een digitale leeromgeving op het moment dat het de student uitkomt. Hierdoor wordt onderwijs leuker, interessanter én goedkoper. Voor meer informatie bezoek je de website of neem vrijblijvend contact op.