Inzicht in voortgang per student belangrijk om leerweg te optimaliseren

Leerlingvolgsystemen zijn in opkomst. Hierdoor kunnen de prestaties van leerlingen worden gevolgd, waardoor er waardevolle informatie vrijkomt die eerder niet voor handen was. Met dit inzicht in de voortgang van studenten kunnen leerwegen worden geoptimaliseerd.


Leerlingvolgsystemen (LVS) geven docenten, schoolleiding en overheid inzicht in de studievoortgang van leerlingen gedurende hun hele onderwijspad, zowel op individueel als op groeps- en schoolniveau. Onderdeel van deze systemen zijn genormeerde toetsen die kunnen worden aangevuld met observatiesystemen. Onderwijsinstellingen mogen zelf de toetsen en het LVS bepalen waarmee ze willen werken.


Inzicht zorgt voor betrokkenheidMet een LVS wordt het voor docenten en ouders ook duidelijk wat een student aan voorbereiding heeft gedaan voor een college en met welk onderwerp hij of zij moeite heeft. Leerlingvolgsystemen geven namelijk zelfs inhoudelijk inzicht in het huiswerk. Met inzicht in het niveau en de voortgang van studenten, ontstaat er veel meer betrokkenheid.


Voortgang van studentenVoortgang kan op verschillende gebieden gemeten worden:

Activiteiten voorafgaand aan het college kunnen worden gemonitord. Indien er geen voortgang is geboekt, kan het college anders worden ingevuld.

Voortgang per leerling: het is mogelijk om de studenten in te delen in groepen die verschillend hebben gepresteerd voorafgaand aan het college.

Voortgang per onderwerp: welke onderwerpen worden als moeilijk ervaren?

Additionele activiteiten: als elke leerling een onderwerp onder de knie heeft, is het mogelijk om colleges naar een hoger niveau te tillen, bijvoorbeeld door studenten zelf met een probleem of casus te laten komen.


Onderwijs op maatOp basis van inzicht in de voortgang van studenten kunnen docenten hun colleges veel beter laten aansluiten op het niveau, de eventuele probleemgebieden en behoeften van studenten. Bij het ontbreken van voortgang kunnen docenten de colleges anders invullen of op een meer interactieve en interessante manier uitleggen. Ook wordt het mogelijk om studenten in groepen in te delen op basis van kennisniveau en prestaties. Zo worden leerwegen geoptimaliseerd en kan onderwijs meer en meer op maat worden gegeven.

Ben je benieuwd hoe jij IT optimaal kunt inzetten in leertrajecten voor studenten?


BAES zorgt voor aansluiting tussen praktijk en opleiding met onderwijs op maat. Studeren in een digitale leeromgeving op het moment dat het de student uitkomt. Hierdoor wordt onderwijs leuker, interessanter én goedkoper. Voor meer informatie bezoek je de website of neem vrijblijvend contact op.