Wij komen graag persoonlijk ons bewezen lesconcept verder toelichten. Vooruitlopend daarop hieronder alvast een overzicht van veel gestelde vragen over BAES, het BAES lesoncept en natuurlijk de unieke adaptieve online lesmodule van BAES.

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN


 

V.      Hoe werkt het BAES blended learning concept?

Blended learning is de combinatie van een online leermodule en offline lesmateriaal. De docent staat bij ons centraal en wordt geheel ontzorgd.

 

Het eerst deel van het lesconcept maakt gebruik van een slimme adaptieve lesmodule. Deze module is online en daagt studenten uit door onder andere door gamification elementen en interactieve animaties. De online module zorgt ervoor dat de student kennis zo effectief mogelijk tot zich kan nemen.

 

In de klas kan de docent op een hoger niveau starten en de kennis gebruiken die al aanwezig is bij de studenten. In de klas gaat het nu niet meer over kennisoverdracht maar over het verbinden van onderwerpen en het creatief toepassen van kennis om problemen op te lossen.

 

Doordat de docent inzicht heeft in de activiteit, het niveau en de voortgang kunnen de lessen nog effectiever worden ingericht. Daarnaast kan de docent zelf bepalen of en wanneer hij online of offline lesgeeft. De docent houdt de regie! 

 

V.      Wat maakt BAES uniek?

BAES heeft het enige lesconcept in Nederland dat zowel de docent als de student voorziet van lesmateriaal en tegelijkertijd adaptief en gamified is. Dit zorgt voor een enorme activatie van de studenten en heeft al bij andere HBO’s direct tot 30-50% verbeterde studieresultaten opgeleverd.

 

V.      Waar komt het concept vandaan?

BAES heeft in nauwe samenwerking met docenten en hogescholen het concept in een aantal jaren ontwikkeld en verder uitgewerkt. Hierbij is gebruik gemaakt van de bewezen lesconcepten in innovatieve onderwijslanden zoals Scandinavië waar adaptieve online lesmodules al langer op een slimme manier worden geïntegreerd met de lessen die de docent geeft in de klas.

 

V.      Wat houdt een adaptieve lesmethode in?

Ons lesconcept past zich aan, aan het niveau van de student. Heeft een student moeite om de stof te beheersen, dan krijgt deze andere vragen aangeboden dan een student die door de stof heen vliegt.

 

V.      Wat houdt een gamified lesmethode in?

Competitie is een belangrijk element van BAES. Door de adaptiviteit en de verschillende niveaus  willen de studenten graag het hoogste niveau halen, zeker als de buurman of buurvrouw dat al heeft behaald.

 

V.      Ik ben bezig met een nieuw curriculum, en heb er nu geen tijd voor?

Juist nu is dit een goed moment! BAES helpt diverse hogescholen met het uitwerken en uitbreiden van economische curriculum. Juist in deze fase is het goed om BAES uit te nodigen om het concept toe te lichten en samen vorm te geven aan het curriculum.

 

V.      Studenten gebruiken toch helemaal geen online learning modules?

Die van BAES wel! Dit krijgen we juist terug als feedback van docenten. Door onze adaptiviteit en gamified elementen worden alle drempels voor studenten weggenomen. De resultaten spreken voor zich; ruim 90% van het huiswerk wordt gemaakt in de modules van BAES, en dit terwijl wij 10x zoveel vragen hebben in onze module dan in traditionele lesmethoden.

 

V.      Wat zijn de resultaten van BAES?

BAES heeft meerdere jaren ervaring bij verschillende scholen. De resultaten van BAES hebben wij geanalyseerd. Het blijkt dat het niveau in BAES een één-op-één relatie heeft met de tentamenuitkomsten. Doordat dit niveau voor de docent inzichtelijk is, kan de docent voor het tentamen bijsturen. Hierdoor worden de tentamenresultaten positief beïnvloed. Onze methode heeft op deze manier bij verschillende scholen direct tot 30-50% verbetering van het studieresultaat geleid.

 

V.      Welke vakken kunnen worden gegeven met BAES?

BAES richt zich op economische vakken. Momenteel zijn vakken voor commerciële economie, bedrijfseconomie, accountancy en bedrijfsadministratie voor het HBO en het MBO af te nemen.

Daarnaast faciliteert BAES ook scholen in het aanbieden van traditioneel lesmateriaal op basis van het BAES lesconcept. Bijvoorbeeld door de inhoud van een bestaande reader aan te bieden in de adaptieve lesmodule van BAES.

 

V.      Wat wordt mijn rol als docent?

De rol van docent verschuift van docent naar coach. De basiskennis wordt door de studenten in de module van BAES opgedaan. De docent heeft inzicht in de vorderingen per student en kan daarom maatwerk per student leveren. Daarom heeft de docent meer tijd voor interactief lesgeven, actualiteiten en discussie en dus coaching.

 

V.     Waarmee kan ik de stof van BAES mee vergelijken?

BAES Bedrijfseconomie heeft een eigen curriculum van BAES wat het best vergeleken kan worden met de boeken zoals “Basisboek Bedrijfseconomie” (Koetsier) , “Bedrijfseconomie – Theorie en praktijk” (Liethoff), en “Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties” (Heezen). BAES vervangt deze boeken geheel. Bedrijfsadministratie zou je kunnen vergelijken met Boekhouden Geboekstaafd. De oprichters van BAES hebben zelf jaren financieel advies gegeven en hebben zelf veel kennis van deze vakgebieden.

 

V.     Wij zijn bezig met de introductie van een nieuw LMS. Kan de online module van BAES gekoppeld worden aan onze LMS?

Wij zijn op dit moment  bezig met de introductie van een koppeling met de meest gebruikte LMS platformen. Deze koppeling zal per September 2019 live zijn. Hiermee zullen o.a. gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen BAES en bijvoorbeeld Canvas, Blackboard en OpenEdu.

 

V.     Wat kost het?

BAES vervangt traditioneel lesmateriaal zoals bijvoorbeeld (opgaven)boeken. BAES heeft de ambitie om deze materialen voor de student 50% goedkoper te maken.

 Wij maken echter ook modules op maat! Wilt u daar meer over weten? Mijn collega’s komen graag bij u op de koffie om alle mogelijkheden te bespreken, wanneer het u uitkomt!