Gamification voor verhoging van de studentactivatie

Gamification wordt bij organisaties, bedrijven en instellingen ingezet om bijvoorbeeld

merkbekendheid te vergroten, processen te optimaliseren of om de doelgroep te

beïnvloeden. Maar ook in het onderwijs kan gamification worden ingezet voor optimalisatie

van het leerproces.

Gamification wordt de laatste jaren steeds meer toegepast in de onderwijswereld. Gamified

elementen worden ingezet om studenten doelgericht kennis bij te brengen, vaardigheden aan te

leren en de studentactivatie te verhogen.


Spelelementen in het onderwijsBij gamification in het onderwijs worden spelelementen toegevoegd aan het leerproces.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld scores, badges en rewards voor de afronding van (een fase van) het

leerproces. Deze elementen bevestigen dat er voortgang wordt geboekt of dat er juist werk aan de

winkel is om verder te komen.


Stimuleren van het leerprocesBij gamification gaat het er niet om dat je studenten wilt controleren en sturen. Je wilt gedrag juist

stimuleren door in te spelen op de intrinsieke motivatie van studenten. Zeker leerlingen die

normaal gesproken moeilijk te motiveren zijn, kunnen zo actief bij de leerstof en het leerproces

worden betrokken.


Vooruitgang belevenGamification maakt het mogelijk om tussentijdse doelen te bereiken en geeft een gevoel van

vooruitgang. Zeker als de stof is opgeknipt in micro-learning doelen die in korte tijd gehaald

kunnen worden, is de vooruitgang duidelijk zichtbaar. Zelfs kleine technieken kunnen voor een

groot resultaat zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een progress bar die aangeeft hoe ver je bent

gevorderd.


Meten van voortgangGamification maakt ook het meten voor voortgang mogelijk. Als je leerstof organiseert in levels -

een structuur waarin studenten telkens naar een niveau hoger gaan - zorg je er voor dat leerlingen

de stof wel voldoende móeten beheersen voordat ze verder kunnen.


Leren wordt funDaarnaast voegt het game element fun toe aan het leerproces, waardoor leren leuk wordt.

Studenten leren dan ook beter en sneller dan bij traditioneel onderwijs, leerdoelen worden

makkelijker bereikt en studenten zijn gemotiveerder.


Business gamesBusiness games zijn een uitgebreide vorm van gamification, die zorgen voor teamwork en

competitie. Ambitieuze teams kunnen boven zichzelf uit stijgen. Dergelijke games stimuleren het

probleemoplossend vermogen van studenten. De simulaties van een business games laten een

student de consequenties van zijn handelen ondergaan en versneller hierdoor het leerproces.
Ben je benieuwd hoe jij IT optimaal kunt inzetten in leertrajecten voor studenten?


BAES zorgt voor aansluiting tussen praktijk en opleiding met onderwijs op maat. Studeren in een digitale leeromgeving op het moment dat het de student uitkomt. Hierdoor wordt onderwijs leuker, interessanter én goedkoper. Voor meer informatie bezoek je de website of neem vrijblijvend contact op.