De adaptieve online lesomgeving van BAES

Versnel de leercurve met een leerpad op maat, hogere student activatie en betere voorbereiding op de les

Transformeer jouw lessen naar het nieuwe leren.

"Plug and Play"

BAES is eenvoudig in te passen in ieder curriculum. Wij passen onze module aan op jouw lesplan. Jij hoeft je als docent alleen nog zorgen te maken over de begeleiding van de student. De registratie voor studenten is zeer eenvoudig. BAES faciliteert een single sign on op basis van SURFconext en LMS op basis van de LTI koppeling.

Leerlingvolgsysteem

In één overzicht het inzicht in de activiteit, aptitude en score van de studenten per onderwerp. Zo kan je differentiëren en de classroom flippen.

Vraagsoorten speciaal voor het economische domein

Journaalposten, kolommenbalansen en andere vraagtypen die specifiek zijn ontwikkeld voor inhoud uit het economische domein.

Sluit elk thema af met een case

Naast adaptieve onderwerpen waar de student onbeperkt kan oefenen heeft de BAES module ook lineaire onderwerpen. Na adaptief oefenen krijgt de student een case met een lineaire vragenlijn. Deze cases behandelen de integraliteit van de onderwerpen binnen het thema.

Summatief toetsen op basis van de vragendatabase van BAES

Naast de unieke BAES score die de voortgang van de student aangeeft, is het ook mogelijk om summatieve toetsen af te nemen. De toetsen kunnen worden samengesteld op basis van de vragenmodule van BAES met meer dan 10.000 vragen per leerlijn.

Communiceer met studenten

Studenten kunnen via de module vragen stellen aan de docent. Beantwoord direct hun vragen via de module zodat je studenten helpt en weet wat er speelt. Behandel vragen die vaak terugkomen klassikaal.

Krijg toegang tot de database met offline lesmateriaal voor in de klas

Maak gebruik van offline cases en integratiematerialen voor in de klas.
Krijg als docent toegang tot offline lesmaterialen

De studenten module

Adaptieve vragenmodule

Op basis van de unieke BAES score wordt de student geleid naar een vraag op zijn niveau. Dat gebeurt per onderwerp. De modules van BAES kenmerken zich door een zeer rijke vragenmodule met 10.000+ vragen op 6 niveaus.

Directe feedback

De student ontvangt in vier stappen feedback op zijn foute antwoorden om de student direct in het leermoment verder te helpen.

Animaties

De theorie en voorbeeldvragen worden in de BAES module aangeboden in tekst maar ook in de vorm van eigentijdse animaties. Tenslotte kan de student altijd de theorie (gratis) downloaden en uitprinten. Kortom voor iedere student wat wils.

Inzicht in eigen niveau

Op basis van de behaalde scores en afgeronde onderwerpen heeft de student altijd inzicht in zijn eigen niveau en voortgang. Dit is dezelfde informatie die de docent ziet in het docenten dashboard, dat is wel zo eerlijk.

Zelf oefentoetsen maken

De student kan zelf op basis van de vragen in de database van BAES een oefentoets aanmaken om te oefenen voor het tentamen.

Vragen stellen aan de docent

Bij iedere vraag kan de student feedback geven of om hulp vragen. Deze vragen komen bij de docent terecht in het docenten dashboard.
Wil je weten hoe BAES werkt?