Bedrijfsadministratie deel 1 - Toegepast

Na een succesvolle inleiding in de basisprincipes van bedrijfsadministratie, duikt “Bedrijfsadministratie deel 1 – Toegepast” dieper in de praktische toepassingen en geavanceerdere aspecten van het vakgebied. Deze module, wederom veelvuldig geïntegreerd binnen HBO-niveau onderwijs, bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de inleidende module.

Ook deze leerlijn is volledig aan te passen zodat deze naadloos aansluit bij jouw lesprogramma en/of beroepsproducten.

 

BA deel 1 - Toegepast van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.
  • Op maat gemaakt volledig aansluitend op het lesplan.

Voorbeelden van onze kennisclips

Bekijk ook de playlist van Bedrijfsadministratie deel 1 - Toegepast op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Kosten en opbrengsten

Analyse van de verschillende soorten kosten en opbrengsten en hoe deze worden verwerkt in de boekhouding.

Permanence

Het principe van permanente boekhouding en het effect ervan op financiële overzichten.

Verkoopproces

Het volledige verkoopproces, van order tot levering, en de bijbehorende financiële transacties.

Inkoopproces

De boekhoudkundige aspecten van het inkoopproces, van bestelling tot betaling.

Personeelskosten

Begrip van salarissen, lonen, en andere gerelateerde personeelskosten en hun boekhoudkundige verwerking

Voorzieningen

Hoe voorzieningen worden gecreëerd, gewaardeerd en verwerkt in de financiële administratie.

Waarderingsmethoden en kostprijzen

Verschillende methoden voor het waarderen van voorraden en de impact op de kostprijzen.

Periode Afsluiting

De stappen en procedures voor het afsluiten van een boekhoudperiode.

Materiële Vaste Activa

Inzicht in de waardering, afschrijving en boekhoudkundige verwerking van materiële vaste activa.
Wil je meer zien van deze leerlijn?