Algemene economie

Algemene economie mag niet ontbreken voor studenten die aan de slag willen in het bedrijfsleven. In onze module maken studenten kennis met de begrippen micro – , meso – en macro economie. De verschillende soorten markten, de belangrijkste spelers op de markten, waaronder de rol van de overheid, wordt uitgebreid besproken. Ook macro grootheden zoals de economische kringloop, de conjunctuur en groei en de arbeidsmarkt komen aan bod. En natuurlijk leer je frameworks om analyses te maken van de kansen en bedreigingen die binnen de externe omgeving of binnen een bedrijfstak bestaan.

Basisbegrip van algemene economie is nodig voor iedereen die het bedrijfsleven in wil. Het zou volgens ons verplicht moeten zijn voor eerstejaars studenten bedrijfseconomie en bedrijfskunde, vanuit elke windrichting en welke kant zij ook op willen, marketing, HRM, finance & control of bedrijfskunde

Algemene economie van Baes

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van Algemene Economie

Bekijk ook de playlist van Algemene economie op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Micro economie

Een inleiding van de belangrijkste termen in de algemene economie, de vraagzijde en de aanbodzijde, de verschillende soorten markten en de externe omgeving en de beïnvloeding van de vraag leer je hier.

Macro economie

Productie en bestedingen, de economische kringloop, het inkomensevenwicht, de groei en het BBP, de arbeidsmarkt en de DESTEP analyse leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?