Informatiemanagement

In dit thema wordt de kern van informatiemanagement geïntroduceerd. Studenten leren over het belang van informatie in organisaties, de verschillende soorten informatie en hoe deze te beheren. Daarnaast behandelt het thema de evolutie van informatiesystemen en technologieën die organisaties ondersteunen in het verzamelen, opslaan en verspreiden van informatie.

Centraal staat hier het begrip ‘data’. Wat is data, en hoe verschilt het van informatie? Studenten duiken in databasemanagement, datamodellering en -structuren. Ze leren over databases, datawarehouses en hoe kwalitatief goede data te garanderen. Belangrijke vaardigheden zoals datamining en data-analyse komen ook aan bod.

In deze module wordt de verbinding tussen bedrijfsstrategie en data benadrukt. Hoe kan data bijdragen aan de strategische doelstellingen van een organisatie? Studenten verkennen de rol van data in besluitvorming, innovatie en concurrentievoordeel. Ook komen onderwerpen zoals big data, business intelligence en de ethische aspecten van datagebruik aan de orde.

 

Informatiemanagement van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

 

De beknopte inhoudsopgave

Sturen op Data

We starten met de definitie en het belang van sturen op data, gevolgd door het ontwikkelen van een data-gedreven cultuur en mindset. Hierbij wordt het verschil tussen data en informatie belicht, waarna we de introductie tot Key Performance Indicators (KPI's) behandelen en het meten van resultaten versus inspanningen onder de loep nemen.

Data-analyse en Interpretatie

Dit thema duikt dieper in de fundamenten van data-analyse, verkent statistische methoden en tools, introduceert voorspellende modellen en hun toepassingen, en benadrukt het belang van data-visualisatie en dashboards. Tot slot wordt besproken hoe men van ruwe data naar bruikbare inzichten kan gaan.

Implementatie en Actie

We onderzoeken hoe inzichten kunnen worden omgezet in actie en hoe datagedreven veranderingen geïmplementeerd kunnen worden. Dit omvat het overwinnen van weerstand tegen verandering, het belang van continue monitoring en bijstelling, en tenslotte wordt de ethiek en verantwoordelijkheid in datagedreven besluitvorming besproken.
Wil je meer zien van deze leerlijn?