Management accounting - de verdieping

In deze verdieping op het vak Management Accounting gaan we dieper in op geavanceerde technieken en analytische methoden die essentieel zijn voor de moderne bedrijfseconoom. Deze module bouwt voort op de basisbegrippen en principes die in het eerste jaar zijn aangeleerd, en stelt studenten in staat om deze kennis toe te passen op complexere zakelijke scenario’s en besluitvorming.

We geven inzicht in de methodologieën voor kostenallocatie en de impact ervan op financiële rapportage waarmee studenten klaar zijn voor de analyse van de relatie tussen kosten, volume en winstgevendheid. We bespreken technieken voor het opstellen en beoordelen van budgetten met daarin de verschillende variantie analyses het identificeren en analyseren van afwijkingen tussen werkelijke en gebudgetteerde prestaties.

We geven diepgaand inzicht in de ABC-methodologie en hoe deze verschilt van traditionele kostentoewijzingsmethoden en we bespreken de principes achter het alloceren van indirecte kosten naar individuele producten, diensten of afdelingen via de kostenplaatsmethode.

 

Management accounting 2 van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van

Bekijk ook de playlist van Management accounting - de verdieping op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Kostenverantwoording

Inzicht in de methodologieën voor kostenallocatie en de impact ervan op financiële rapportage en de analyse van de relatie tussen kosten, volume en winstgevendheid.

Budgetanalyse

Technieken voor het opstellen en beoordelen van budgetten en de variantieanalyse; het identificeren en analyseren van afwijkingen tussen werkelijke en gebudgetteerde prestaties.

Kostenplaatsmethode en ABC methode

Principes achter het alloceren van indirecte kosten naar individuele producten, diensten of afdelingen via de kostenplaatsmethode en een diepgaand inzicht in de ABC-methodologie en hoe deze verschilt van traditionele kostentoewijzingsmethoden.
Wil je meer zien van deze leerlijn?