Inleiding HRM

Inleiding HRM houdt zich bezig met het beheren en ontwikkelen het human capital in organisaties. Het vakgebied bestrijkt een breed scala aan onderwerpen, van werving en selectie, ontwikkeling, en van beloningsmanagement tot personeelsplanning. Voor studenten biedt inleiding HRM een overzicht van de kernprincipes en -praktijken van het veld. Hier leren studenten over de strategische rol van HRM in het behalen van organisatiedoelstellingen, de uitdagingen van het werken met mensen in diverse organisaties en de ethische overwegingen die HR-professionals in hun werk tegenkomen.

Motiveren en sturen van personeel zijn essentiële taken van HRM. Dit thema onderzoekt hoe organisaties medewerkers kunnen motiveren om optimaal te presteren en hoe ze hun gedrag kunnen sturen in overeenstemming met organisatiedoelstellingen. Hierbij worden verschillende theorieën besproken, zoals de zelfdeterminatietheorie, de behoeftehiërarchie van Maslow en de tweefactortheorie van Herzberg. Studenten leren ook over verschillende vormen van beloningen en erkenning, prestatiebeoordelingen en feedbackmechanismen.

Een belangrijk deel van HRM is de groei en ontwikkeling van het human capital. Dit thema richt zich op de professionele groei van medewerkers. Onderwerpen zoals training en ontwikkeling, carrièreplanning, en opvolgingsplanning worden behandeld, naast een levenslang leren. Daarnaast wordt duurzaam HRM geïntroduceerd, waarbij aandacht wordt besteed aan welzijn van medewerkers, balans tussen werk en privéleven en lange termijn investering in personeelsontwikkeling.

Inleiding HRM van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

 

De beknopte inhoudsopgave

Inleiding HRM

Inleiding HRM geeft een overzicht van de kernprincipes van personeelswetenschappen, zoals de strategische rol van HRM in het behalen van organisatiedoelstellingen, de uitdagingen van het werken met mensen in diverse organisaties en de ethische overwegingen die HR-professionals in hun werk tegenkomen.

Sturing van personeel

In dit thema worden verschillende theorieën bestudeerd, zoals de zelfdeterminatietheorie, de behoeftehiërarchie van Maslow en de tweefactortheorie van Herzberg. Daarnaast komen de verschillende vormen van beloningen en erkenning als middelen langs en er wordt aandacht besteed aan prestatiebeoordelingen en feedbackmechanismen.

Ontwikkeling van personeel

In dit thema behandelen we training en ontwikkeling, carrièreplanning, opvolgingsplanning, levenslang leren en hoe HRM bijdraagt aan de leercultuur binnen organisaties. Daarnaast wordt duurzaam HRM geïntroduceerd besproken, waarbij het welzijn van medewerkers, balans tussen werk en privé en lange termijn investering in personeelsontwikkeling worden behandeld.
Wil je meer zien van deze leerlijn?