Inleiding marketing

Marketing draait om het creëren, communiceren en leveren van waarde om klanten te winnen en te behouden. Dit vak is onderverdeeld in drie belangrijke thema’s om de complexiteit van het marketinglandschap te ontrafelen.

Als eerste de fundamenten van marketing. Het inzicht in marketing en de marketingomgeving geeft inzicht in de basisprincipes van marketing, het belang ervan in de hedendaagse bedrijfswereld en hoe externe factoren zoals cultuur, economie en technologie de marketingstrategieën van een organisatie beïnvloeden. Dan schakelen naar goederen en diensten en hoe bedrijven deze positioneren in verschillende markten om te voldoen aan de behoeften van de consument.

Daarna bespreken we het opzetten van marketingstrategie en marketingmix; studenten leren hoe ze een effectieve marketingstrategie kunnen opstellen. De nadruk ligt hierbij op de marketingmix, een combinatie van de p’s en c’s en natuurlijk de prijsbepaling, een diepgaande blik op hoe bedrijven de prijs van hun producten en diensten bepalen, rekening houdend met factoren zoals kosten, concurrentie en klantwaarde.

En dan de distributie en promotie. Hier leren studenten over de verschillende kanalen en methoden die bedrijven gebruiken om hun producten en diensten bij de klant te krijgen, van traditionele winkels tot e-commerce. Hoe gaat de promotie?  We bespreken de de verschillende manieren waarop bedrijven hun producten en diensten promoten, van reclame en public relations tot sociale media marketing. Tenslotte krijgen studenten inzicht in de uitdagingen en kansen van marketing op internationale schaal, waarbij culturele, politieke en economische verschillen in acht worden genomen.

Inleiding marketing van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

 

De beknopte inhoudsopgave

Fundamenten van Marketing

Inzicht in marketing en de marketingomgeving: Hier krijgen studenten inzicht in de basisprincipes van marketing, het belang ervan in de hedendaagse bedrijfswereld en hoe externe factoren zoals cultuur, economie en technologie de marketingstrategieën van een organisatie beïnvloeden. Producten, diensten en markten: Dit onderwerp behandelt het verschil tussen goederen en diensten en hoe bedrijven deze positioneren in verschillende markten om te voldoen aan de behoeften van de consument.

Strategische Marketing Planning

Opzetten van marketingstrategie en marketingmix: Studenten leren hoe ze een effectieve marketingstrategie kunnen opstellen. De nadruk ligt hierbij op de marketingmix, een combinatie van product, prijs, plaats en promotie die een organisatie gebruikt om haar marketingdoelstellingen te bereiken. Prijsbepaling: Een diepgaande blik op hoe bedrijven de prijs van hun producten en diensten bepalen, rekening houdend met factoren zoals kosten, concurrentie en klantwaarde.

Distributie en Promotie

Distributiestrategieën: Hier leren studenten over de verschillende kanalen en methoden die bedrijven gebruiken om hun producten en diensten bij de klant te krijgen, van traditionele winkels tot e-commerce. Promotiestrategieën: Dit onderwerp gaat over de verschillende manieren waarop bedrijven hun producten en diensten promoten, van reclame en public relations tot sociale media marketing. Internationale marketing: Tenslotte krijgen studenten inzicht in de uitdagingen en kansen van marketing op internationale schaal, waarbij culturele, politieke en economische verschillen in acht worden genomen.
Wil je meer zien van deze leerlijn?