Bedrijfsadministratie deel 1 - Inleiding

Bedrijfsadministratie deel 1 – Inleiding staat bekend als een vooraanstaande onderwijsmodule, veelvuldig geïntegreerd binnen het hoger onderwijs, met name op HBO-niveau. Deze module ontsluit de essentiële beginselen van boekhouden en financiële administratie op een toegankelijke en gestructureerde manier.

Speciaal ontwikkeld voor studenten die hun eerste stappen zetten in de wereld van bedrijfsadministratie, is deze leerlijn perfect afgestemd op de behoeften van eerstejaarsstudenten van zowel economisch georiënteerde opleidingen, zoals finance & control en bedrijfskunde, als andere studierichtingen waarin financiële aspecten een rol spelen.

Wat deze module onderscheidt, is de logische opeenvolging van onderwerpen, gegroepeerd binnen helder gedefinieerde thema’s. Aan het eind van elk thema worden de verschillende onderwerpen met elkaar in verband gebracht in praktijkgerichte cases en vraagtukken. Dit zorgt ervoor dat studenten niet alleen goed voorbereid zijn op hun tentamens, maar ook bijvoorbeeld vaardigheden opbouwen die essentieel zijn voor het vormgeven van beroepsproducten.

Inleiding BA deel 1 van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in één module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips

Bekijk ook de playlist van Bedrijfsadministratie deel 1 - Inleiding op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Basisprincipes van het boekhouden

Het belang een betrouwbare financiële administratie, de rol de boekhouding bij het ondersteunen van besluitvormingsprocessen en het verschaffen van informatie aan interne en externe belanghebbenden van de onderneming.

Het boekhoudproces

Een gedetailleerde uitleg over hoe financiële transacties worden vastgelegd, geclassificeerd en samengevat in financiële overzichten.

Journaalposten

Hoe financiële transacties correct worden geregistreerd in journaalposten.

Het grootboek

Het belang en de structuur van het grootboek, en hoe het dient als de centrale opslagplaats voor alle boekhoudkundige gegevens.

Balans en resultatenrekening

Hoe de balans en resultatenrekening worden opgesteld, en wat de verschillende onderdelen zoals activa, passiva, inkomsten en kosten vertegenwoordigen.

Kolommenbalans

Het proces van het voorbereiden van een kolommenbalans als tussenstap voor het opstellen van de definitieve financiële overzichten.
Wil je meer zien van deze leerlijn?