Inleiding bedrijfseconomie

Je leert de beginselen van alle belangrijke financiële overzichten die voorkomen in bedrijfseconomie; de balans, de resultatenrekening en het liquiditeitsoverzicht. Hoe verhouden deze overzichten tot elkaar en hoe zijn zij met elkaar verbonden.

Ondernemingsplan is gericht op eerstejaarsstudenten van een financiële opleiding zoals finance & control of bedrijfskunde, maar past ook goed bij andere opleidingen waar studenten een economische basis moeten leren zoals logistiek, commerciële economie, business & IT management en ondernemerschap.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de onderdelen van een ondernemingsplan. De posten van de resultatenrekening en de balans worden een voor een doorlopen en toegelicht. Alles komt samen in een case.

Waarom bedrijfseconomie

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van inleiding bedrijfseconomie

Bekijk ook de playlist van Inleiding bedrijfseconomie op YouTube

Dit krijg je onder de knie

Rechtspersonen en belasting

Alle basisbegrippen rondom bedrijfseconomie, rechtspersonen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat leer je hier.

Het ondernemingsplan

De drie belangrijkste financiële overzichten, de balans, de resultatenrekening en het liquiditeitsoverzicht, het verschil tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven en het schrijven van een ondernemingsplan leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?