Management accounting

Bij management accounting leren studenten hoe zij kostprijzen berekeningen kunnen maken en interpreteren. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere het toerekenen van indirecte kosten aan producten, het berekenen van het break-even punt en bezettingsgraden.

Management account is gericht op eerstejaarsstudenten van een financiële opleiding zoals finance & control of bedrijfskunde, maar past ook goed bij andere opleidingen waar studenten een financiële basis moeten leren zoals logistiek, commerciële economie, business & IT management en enterpreneurship.

Alle theorie wordt afgesloten met cases die grote thema’s met elkaar verbinden zodat studenten voorbereid de hun tentamen maken of hun beroepsproduct kunnen opstellen.

 

Management accounting van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen

 

 

Voorbeelden van onze kennisclips van management accounting

Bekijk ook de playlist van Management accounting op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Kostenstructuren

Kosten en kostensoorten, vaste en variabele kosten, break-evenafzet, break-evenomzet, de veiligheidsmarge en het indifferentiepunt. Dat leer je hier.

Kostprijsberekening

De integrale fabricagekostprijsmethode, uitval en afval, de commericiële kostprijs, het bezettingsresultaat, de direct costing methode of de absorption costing methode. Dat leer je hier.

Budgetanalyse

het opstellen van een budget, het budgetverschil en prijs- en efficientie verschillen. Dat leer je hier.

Opslagmethode

Indirecte kosten en directe kosten, de equivalentiemethode, en de eenvoudige en verfijnde opslagmethode. Dat leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?