Inleiding bedrijfskunde

Het vak inleiding bedrijfskunde biedt eerstejaars HBO-studenten bedrijfskunde een uitgebreid overzicht van de fundamenten van bedrijfskunde. Het streeft ernaar studenten zelfstandig een bedrijfskundige analyse van een bedrijf uit te laten voeren.

Voor de analyse van de strategie doorlopen we het gehele strategisch proces, de interne en de externe analyse en het bepalen van bijvoorbeeld het concurrentievoordeel genoemd. En terwijl sommige bedrijven groeien door fusies en overnames, kiezen anderen voor internationale expansie om nieuwe markten te betreden.

Een organisatorische analyse kijkt naar de manier waarop een bedrijf is georganiseerd, wat invloed heeft op zijn efficiëntie en productiviteit. Er zijn verschillende soorten structuren, van hiërarchisch tot plat, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Departementalisatie verdeelt een organisatie in kleinere, beheersbare eenheden, terwijl het concept van decentralisatie versus centralisatie bepaalt hoe besluitvorming plaatsvindt.

Een analyse van het personeel kijkt naar de mensen, want die maken het bedrijf. HRM speelt een cruciale rol bij het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. Motivatie is ook cruciaal, met theorieën zoals die van Maslow die uitleggen hoe behoeften de menselijke acties sturen. Managers hebben verschillende stijlen, van autoritair tot democratisch, en het begrijpen van deze stijlen kan de teamefficiëntie beïnvloeden.

In een snel veranderende wereld zijn traditionele bedrijfsmodellen in flux. Digitale transformatie heeft geleid tot nieuwe manieren van zakendoen, waarbij technologie centraal staat. De circulaire economie daagt bedrijven uit om duurzamer te denken, en de platformeconomie heeft geleid tot gigantische bedrijven zoals Uber en Airbnb die traditionele industrieën ontwrichten.

Inleiding bedrijfskunde van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van

Bekijk ook de playlist van Inleiding bedrijfskunde op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Strategievorming

Strategie begint met het begrijpen van de interne - en externe analyse, een instrument om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf te evalueren. Bedrijven moeten onderscheidend vermogen ontwikkelen om te overleven; dit wordt vaak hun concurrentievoordeel genoemd. Terwijl sommige bedrijven groeien door fusies en overnames, kiezen anderen voor internationale expansie om nieuwe markten te betreden.

Organisatie analyse

We beginnen met de basisprincipes: Wat is een organisatiestructuur en waarom is het belangrijk. Welke soorten structuren worden gebruikt hiërarchisch, matrix, netwerk, platte structuren. Op basis van welke functie wordt een bedrijf georganiseerd: product, geografie, of iets anders? Is een organisatie centralisatie of decentralisatie georganiseerd. En wat zijn de voor- en nadelen van al deze keuzes.

Bedrijfsprocessen

Wat zijn bedrijfsprocessen en welke soorten processen zijn er binnen de onderneming. Bijvoorbeeld de primaire, ondersteunende en managementprocessen en hoe deze bedrijfsprocessen visueel worden weergegeven. Hoe verander je processen en optimaliseer je processen Lean management en Six Sigma.

Personeel en Management

Hoe werkt een onderneming met werving, selectie, training en ontwikkeling en beloning. Wat zijn de managementstijlen autoritair, democratisch, transformationeel, en hoe zou je de cultuur omschrijven?

Businessmodellen

Welk bedrijfsmodel wordt gehanteerd? Digitale transformatie heeft geleid tot nieuwe manieren van zakendoen, waarbij technologie centraal staat. De circulaire economie daagt bedrijven uit om duurzamer te denken, en de platformeconomie heeft geleid tot gigantische bedrijven zoals Uber en Airbnb die traditionele industrieën ontwrichten.
Wil je meer zien van deze leerlijn?