Operationeel management

Het vak Operationeel Management is ontworpen om studenten een diepgaand inzicht te bieden in de kernprincipes van operationeel management en hoe deze principes worden toegepast in de bedrijfsomgeving van nu.

Het vak begint met Inleiding tot Operationeel Management, waar deelnemers een overzicht krijgen van de fundamentele concepten en terminologieën. Vervolgens duiken we dieper in hoe bedrijven hun strategie vormgeven, concurrerend blijven en hoe deze beslissingen invloed hebben op operationele keuzes. Kernmodules zoals procesontwerp, procesanalyse en kwaliteitsmanagement bieden deelnemers de tools om operationele processen effectief te ontwerpen, analyseren en optimaliseren.

Het vak benadrukt ook het belang van planning en beheer zoals locatieplanning, personeelsplanning en voorraadplanning, waarbij elke module wordt ondersteund door relevante praktijkvoorbeelden die de theorie tot leven brengen. Hierdoor kunnen deelnemers de geleerde concepten direct in hun eigen organisatorische context plaatsen.

Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan moderne uitdagingen en kansen, zoals de integratie van Management Informatie Systemen  in operationeel management en de principes van projectmanagement. Ook wordt de nadruk gelegd op prestatiemetingen en het opstellen van KPI’s om de efficiëntie en effectiviteit van operationele processen te waarborgen. Het onderdeel crisismanagement biedt inzichten in hoe organisaties effectief kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen of verstoringen.

Operationeel management van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Talrijke praktijkvoorbeelden ter voorbereiding als input voor een beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met honderden vragen.

 

De beknopte inhoudsopgave

Inleiding operationeel management

Operationeel management, concurrerende bedrijven, typen bedrijfsprocessen, procesontwerp, procesanalyse, kwaliteitsmanagement en kwaliteitscontrole.

Planning en beheer

Typen bedrijfsplanningen, locatieplanning, voorraadbeheer, MRP versus ERP systemen, JIT management en het lean operations model.

Management informatie

Typen Management Informatie Systemen, prestatiemeting, projectmanagement, management control en crisismanagement.
Wil je meer zien van deze leerlijn?