Financiering

In deze module leer je alles rondom het eigen en vreemd vermogen. Waar het uit bestaat, hoe het wordt opgebouwd en welke verschillende vormen van financiering er zijn. Ook leer je de financieringsstructuur van een onderneming beoordelen door allerlei ratio’s rondom de balans en het werkkapitaal te berekenen.

Financiering is gericht op eerstejaarsstudenten van een financiële opleiding zoals finance & control of bedrijfskunde, maar past ook goed bij andere opleidingen waar studenten een financiële basis moeten leren zoals logistiek, commerciële economie, business & IT management en enterpreneurship.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld investeringsselectie, waar je leert hoe de verhouding tussen investeringen en winst worden gemeten, maar ook de financiering van een investering. Dit kan met eigen of vreemd vermogen. Ook de efficiëntie van vermogen komt aan bod, door uitleg en toepassing van verschillende ratio analyses.

Waarom Financiering van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van financiering

Bekijk ook de playlist van Financiering op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Eigen vermogen

Aandelenuitgifte, reserves, winstverdeling en de intrinsieke waarde berekening. Dat leer je hier.

Vreemd vermogen

Lang vreemd vermogen, voorzieningen, converteerbare obligaties en het leverancierskrediet. Dat leer je hier.

Ratio analyse

Alle rentabiliteitsberekeningen rondom de RTV, REV en RVV, het hefboomeffect, solvabiliteitsratio's, het netto werkkapitaal, de quick- en current ratio en de gouden balansregel, maar ook dynamische solvabiliteit. Dat leer je hier.

Investeringsselectie

Netto contante waarde, terugverdienperiode en gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, maar ook interne rentabiliteit. Dat leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?