Management en organisatie 2

In M&O 2 richten we ons eerst op de evolutie van bedrijfsstrategieën, waarbij we de contrasten en overeenkomsten tussen moderne en klassieke benaderingen verkennen. We verdiepen ons in Hamel & Prahalad. Verder verkennen we de “Open Strategie”-benadering, die benadrukt dat strategieontwikkeling een inclusief en transparant proces moet zijn. Tot slot analyseren we hoe start-ups en hun innovatieve benaderingen de traditionele bedrijfsstrategieën op hun kop zetten en nieuwe wegen inslaan voor zakelijk succes.

In het tijdperk van globalisering en technologische vooruitgang is samenwerking tussen bedrijven van cruciaal belang geworden. Dit thema begint met het vraagstuk waarom samenwerking in de moderne zakenwereld zo essentieel is. Vervolgens duiken we in de diverse samenwerkingsvormen, om de voordelen en uitdagingen van elk te begrijpen. Het thema wordt afgerond met de sleutelfactoren van een succesvol samenwerkingsverband succesvol te maken, en hoe organisaties die kunnen implementeren.

Organisatiekunde dient als een inleiding tot enkele van de meest kritieke concepten. Beginnend met de basisprincipes van organisatiekunde, gaan we dieper in op hoe bedrijven hun activiteiten structureren door arbeidsverdeling en coördinatie. We verkennen ook verschillende organisatiestelsels, met een focus op moderne organisatievormen.

Dit vak wordt ook aangeboden samen met M&O 1, dat zich richt op strategisch management en het strategisch proces.

Management en organisatie 2 van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

De beknopte inhoudsopgave

Alternatieve Strategische Benaderingen

Modern versus klassiek; een evolutie van bedrijfsstrategieën. Hamel & Prahalad's visie op kerncompetenties. "Open Strategie" benadrukt inclusiviteit en transparantie. Start-ups herdefiniëren traditionele zakelijke benaderingen met innovatie.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken in een geglobaliseerde, technologische wereld. Verschillende vormen zoals fusies en allianties brengen unieke voordelen en uitdagingen. Sleutelfactoren voor succesvolle samenwerkingsrelaties staan centraal.

Organisatiekunde

Introductie tot organisatiekunde; arbeidsverdeling en coördinatie. Verkenning van diverse organisatiestelsels. Moderne organisatievormen en aanpassingsvermogen in de 21e eeuw.
Wil je meer zien van deze leerlijn?