Gedrag in organisaties

Het begrijpen van gedrag op persoonlijk, groeps- en organisatieniveau is fundamenteel voor de voorbereiding van studenten op de professionele wereld. Dit vak dat is met zorg ontworpen om deze kennis te bieden.

Individueel Gedrag biedt inzicht in persoonlijk zelfbewustzijn, motivatiefactoren en individuele besluitvormingsprocessen. Het benadrukt het belang van persoonlijke reflectie en groei.

Groepsdynamieken groepsprocessen en -interacties behandeld. We onderzoeken effectieve communicatie, de rol van leiderschap en de mechanismen achter conflicten binnen groepen.

Organisatiegedrag bestudeert de invloeden van organisatiestructuren en -culturen op gedrag. Hierbij ligt de focus op het begrijpen van organisatorische complexiteit, organisatiecultuur en veranderingsprocessen.

Het is onze overtuiging dat een gedegen kennis van deze thema’s essentieel is voor de ontwikkeling van onze studenten. Zij moeten zich vrij, maar bewust van hun omgeving en de personen daarin, kunnen gaan bewegen in de professionele wereld.

Gedrag in organisaties van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

 

De beknopte inhoudsopgave

Gedrag van individuen

Bij het bestuderen van individueel gedrag wordt ingegaan op hoe individuen zichzelf zien, begrijpen en presenteren binnen een organisatorische context. Het belang van zelfbewustzijn en zelfmanagement wordt besproken net zoals de psychologische drivers achter motivatie en het persoonlijke besluitvormingsproces. Door verschillende motivatietheorie├źn te onderzoeken, krijgen studenten inzicht in wat werknemers drijft. Daarnaast helpt de studie van besluitvorming en persoonlijke leerstijlen studenten te begrijpen hoe individuen informatie verwerken en beslissingen nemen.

Gedrag van groepen

Binnen dit thema worden de dynamieken en processen die zich voordoen binnen groepen en teams geanalyseerd. Centraal staat het begrip groepsdynamiek, waarbij wordt gekeken hoe groepen zich vormen en ontwikkelen. De rol van communicatie als sleutel tot effectieve groepssamenwerking wordt benadrukt, evenals leiderschap en de invloed ervan op groepsprestaties. Studenten zullen leren over de oorzaken en oplossingen van groepsconflicten en de kunst van onderhandeling binnen een team.

Gedrag binnen organisaties

Dit thema zoomt uit naar de bredere organisatie, waarbij de cultuur, structuur en machtsdynamiek onder de loep worden genomen. Studenten leren hoe organisatieculturen worden gevormd en leren over politieke belangen die in organisaties leven. De verschillende organisatiestructuren en hun invloed op werknemersgedrag wordt besproken, net zoals organisatorische verandering. Dit onderdeel bereidt studenten voor op de praktijk waarin organisatorische landschappen en het begrijpen van de invloed van organisatorische elementen van belang zijn.
Wil je meer zien van deze leerlijn?