Externe verslaggeving

Externe verslaggeving richt zich op het verspreiden van financiële informatie van een onderneming gericht aan alle stakeholders van het bedrijf. Het richt zich dus met name op het jaarverslag; uit welke onderdelen bestaat deze, hoe wordt deze opgesteld en waaraan moet deze voldoen. En wat betekenen de cijfers eigenlijk die in de jaarrekening staan? Hoe moet je deze interpreteren?

Daarnaast gaan we dieper in op het opstellen van de jaarrekening. Het consolideren van verschillende soorten deelnemingen en het kasstroomoverzicht volgende de indirecte methode komen aan de orde.

Het vak externe verslaggeving is gericht op studenten Finance & Control, Accountancy of Finance, Taks & Advice, die hebben gekozen om een financieel beroep na te jagen. Het is een goede eerste kennismaking de de basics van externe verslaggeving bijbrengt.

Waarom externe verslaggeving

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van externe verslaggeving

Bekijk ook de playlist van Externe verslaggeving op YouTube

Dit krijg je onder de knie

Het beoordelen van de jaarrekening

De publicatieplicht, activa op de balans, passiva op de balans, de categorale en functionele jaarrekening, toegevoegde waarde, prijsgrondslagen van de vaste activa en FIFO, LIFO en GIP. Dat leer je hier.

Het opstellen van de jaarrekening

Het consolideren van verschillende soorten deelnemingen en het kasstroomoverzicht volgende de indirecte methode. Dat leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?