Inleiding Bedrijfsadministratie

Inleiding Bedrijfsadministratie behandelt van het voeren van de financiële administratie. Deze leerlijn is bedoeld voor studenten die voor de eerste keer kennis maken met het vak bedrijfsadministratie en het voeren van een financiële administratie. De leerlijn is daarom uitstekend geschikt voor eerste- of tweedejaars studenten in economische richtingen.

Inleiding Bedrijfsadministratie start met het uitleggen van het financiële proces binnen een onderneming. Daarna worden de meest belangrijke financiële overzichten geïntroduceerd, en daarna de manier hoe deze tot stand komen via het boekhoudproces.

Het begrip permanance wordt uitgelegd en stap voor stap toegepast binnen de meest voor de hand liggende onderwerpen. En bedrijfsprocessen. Daarnaast komen alle vermogensboekingen, voor zowel vreemd als eigen vermogen en zowel natuurlijke – als rechtspersonen aan bod.

Bedrijfsadministratie van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Specifieke vraagtypes voor journaalposten, opstellen balans en andere
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen

Voorbeelden van onze kennisclips van Bedrijfsadministratie

Bekijk ook de playlist van Inleiding Bedrijfsadministratie op YouTube

De beknopte inhoudsopgave

Introductie boekhouden

Inleiding bedrijfsadministratie, inleiding balans, inleiding resultatenrekening, het boekhoudproces, inleiding journaliseren, de kolommenbalans, sub administraties, in- en verkoopfacturen. Dat leer je hier.

Permanence

Permanence, Permanence toegepast, materiële vaste activa en voorzieningen. Dat leer je hier.

Boekhouding van bedrijfsprocessen

Omzet, kostprijs verkopen, personeelskosten en afsluiten van de periode. Dat leer je hier.

Rechtsvormen en vermogen

Eigen vermogen van de eenmanszaak en de VOF, eigen vermogen van de BV en de NV, winstverdeling van de BV NV en VOF, reserves en vreemd vermogen. Dat leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?