Management & Organisatie

In dit inleidende vak gaan we in op de twee definities belangrijkste definities die het vak de naam geeft, namelijk Management: het richting geven aan mensen en middelen, zodat de doelen van een organisatie kunnen worden bereikt, en organisatie: een groep mensen die doelgericht samenwerkt om een resultaat te behalen.

Deze twee definities zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om een groep mensen doelgericht te laten samen werken om een resultaat te behalen zal richting gegeven moeten worden. Het verband tussen management en organisatie wordt uitgewerkt in vier modules: mens en organisatie, Strategie en management en de inrichting van de onderneming.

Basisbegrip van management termen is nodig voor iedereen die het bedrijfsleven in wil. Het zou volgens ons verplicht moeten zijn voor eerstejaars studenten bedrijfseconomie en bedrijfskunde, vanuit elke windrichting en welke kant zij ook op willen, marketing, HRM, finance & control of bedrijfskunde

Waarom M&O

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

Voorbeelden van onze kennisclips van Management & Organisatie

Bekijk ook de playlist van Management & Organisatie op YouTube

Dit krijg je onder de knie

Organisatieanalyse

De inleiding in de organisatietermen, grote denkers in de organisatiekunde en de de belangrijkste analysesoorten op het gebied van macro- meso- en micro-economie. Dat leer je hier.

Strategisch management

De klassieke benadering van de strategie, de moderne benadering van strategisch management, strategisch management in turbulente markten en diverse vormen van samenwerking tussen bedrijven komen hier aan bod.

Organiseren van activiteiten

Hier worden de diverse organisatiestructuren besproken, arbeidsverdeling, product- en marktindelingen en taakverdeling en coördinatie komen langs. Het mechanistisch en organistisch systeem worden besproken, net zoals alle organisatie indelingen. Dus ook moderne zoals bijvoorbeeld scrum, agile, kanban en Spotify.
Wil je meer zien van deze leerlijn?