Inleiding bedrijfseconomie

Je leert de beginselen van alle belangrijke financiële overzichten die voorkomen in bedrijfseconomie; de balans, de resultatenrekening en het liquiditeitsoverzicht. Hoe verhouden deze overzichten tot elkaar en hoe zijn zij met elkaar verbonden.

Ondernemingsplan is gericht op eerstejaarsstudenten van een financiële opleiding zoals finance & control of bedrijfskunde, maar past ook goed bij andere opleidingen waar studenten een economische basis moeten leren zoals logistiek, commerciële economie, business & IT management en ondernemerschap.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de onderdelen van een ondernemingsplan. De posten van de resultatenrekening en de balans worden een voor een doorlopen en toegelicht. Alles komt samen in een case.

Inleiding bedrijfseconomie van BAES

  • Theorie, vragen en uitwerkingen in een module.
  • Geschreven door professionals, direct toepasbaar in de praktijk.
  • Casussen ter voorbereiding op toetsing of beroepsproduct.
  • Adaptieve vragenmodule met duizenden vragen.

De beknopte inhoudsopgave

Kiezen tussen rechtspersonen en belasting

Alle basisbegrippen rondom bedrijfseconomie, rechtspersonen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dat leer je hier.

Financiële overzichten begrijpen

Inleiding van de balans, activa, passiva, de resultatenrekening, omzet en inkoopwaarde verkopen, kosten- en kostensoorten, afschrijving volgens de lineaire methode, het verschil opbrengsten en ontvangsten, het verschil tussen kosten en uitgaven, het liquiditeitsoverzicht, het ondernemingsplan en de financiering. Dat leer je hier.
Wil je meer zien van deze leerlijn?